☎️+916397210268
अगर आपको 100% फिक्स डायरेक्ट कंपनी से
ओरिजनल नंबर चाहिए आप कॉल कर सकते हैं।
☎️+916397210268
LIVE • 05/07/2022
⬇️ nowfastanswer.com ⬇️

News: Live Satta King Result Chart By Nowfastanswer.com

JAY BHARAT 
OLD >> 45 | LIVE • (16)
Time: 12:50 PM
SADAR BAZAR 
OLD >> 56 | LIVE • (Wait)
Time: 01:30 PM
RAJDHANI 
OLD >> 74 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
MEERUT BAZAR 
OLD >> 16 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
CHAMELI 
OLD >> 65 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM

Free Daily Guessing
Help >> +916397210268

DATE: 05/07/2022 HARYANA BAZAR >> 72 - 37 - 10 - 08 - 33 - 02
SAVERA >> 68 - 36 - 01 - 39 - 99 - 05 OLD TAJ >> 79 - 92 - 46 - 52 - 96 - 00

MEERUT CITY >> 33 - 67 - 29 - 26 - 12 - 97
DL BAZAAR >> 44 - 51 - 17 - 60 - 19 - 90

DELHI NOON >> 60 - 63 - 29 - 89 - 01 - 80
ROYAL JD >> - 23 - 47 - 20 - 92 - 40 - 19
SHRI GANESH >> 28 - 47 - 66 - 19 - 97 - 17
MONU TAJ >> 76 - 49 - 69 - 97 - 24 - 30
PUNJAB DAY >> 47 - 10 - 87 - 20 - 30 - 01
PATNA >> 73 - 39 - 18 - 93 - 10 - 87
UP STATE >> 27 - 41 - 29 - 77 - 82 - 30
FARIDABAD >> 39 - 52 - 47 - 08 - 02 - 33
GHAZIABAD >> 67 - 23 - 72 - 11 - 29 - 87
GALI >> 45 - 67 - 29 - 97 - 45 - 91

06/07/2022

DISAWAR >> 56 - 19 - 97 - 50 - 83 - 21
अगर आपको 100% फिक्स ओरिजनल नंबर चाहिए
या अन्य कोई मदद चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं।
☎️+916397210268

News: Live Satta King Result Chart By Nowfastanswer.com

⬇️ TOP 05/07/2022 ⬇️
DISAWAR
OLD >> 75 | LIVE (65)
Time: 05:00 AM
FARIDABAD
OLD >> 60 | LIVE (XX)
Time: 06:00 PM
GHAZIABAD
OLD >> 52 | LIVE (XX)
Time: 08:30 PM
GALI
OLD >> 65 | LIVE (XX)
Time: 11:30 PM

News: Live Satta King Result Chart By Nowfastanswer.com

⬇️ ALL 05/07/2022 ⬇️
OLD FARIDABAD
OLD >> 44 | LIVE (21)
Time: 12:10 AM
MIDNIGHT
OLD >> 81 | LIVE (35)
Time: 12:15 AM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 37 | LIVE (20)
Time: 12:30 AM
GUJARAT MARKET
OLD >> 57 | LIVE (34)
Time: 12:30 AM
CHARMINAR
OLD >> 75 | LIVE (65)
Time: 04:00 AM
JAY BHARAT
OLD >> 45 | LIVE (16)
Time: 12:50 PM
MAHALAXMI
OLD >> 74 | LIVE (XX)
Time: 01:00 PM
SADAR BAZAR
OLD >> 56 | LIVE (XX)
Time: 01:30 PM

APSTATE
OLD >> 64 | LIVE (XX)
Time: 01:30 PM
SAVERA
OLD >> 86 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
MEERUT BAZAR
OLD >> 16 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
ROYAL GOLD RG
OLD >> 29 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
RAJDHANI
OLD >> 74 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
CHAMELI
OLD >> 65 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
SHALIMAR SAVERA
OLD >> 96 | LIVE (XX)
Time: 02:30 PM
OLD TAJ
OLD >> 77 | LIVE (XX)
Time: 02:40 PM

CHOTU TAJ
OLD >> 77 | LIVE (XX)
Time: 02:40 PM
MEERUT CITY
OLD >> 64 | LIVE (XX)
Time: 03:00 PM
DELHI NOON
OLD >> 98 | LIVE (XX)
Time: 03:00 PM
PESHAWAR
OLD >> 67 | LIVE (XX)
Time: 03:00 PM
DL BAZAAR
OLD >> 63 | LIVE (XX)
Time: 03:10 PM
ROYAL JD
OLD >> 76 | LIVE (XX)
Time: 03:10 PM
TAJ
OLD >> 14 | LIVE (XX)
Time: 03:15 PM
NEPAL
OLD >> 61 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM

HARYANA BAZAR
OLD >> 08 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
HIMACHAL NOON
OLD >> 01 | LIVE (XX)
Time: 03:30 PM
MAA BHAGWATI
OLD >> 46 | LIVE (XX)
Time: 03:30 PM
MAHALAXMI
OLD >> 06 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
TAQDEERWALA
OLD >> 13 | LIVE (XX)
Time: 04:00 PM
CHETAK
OLD >> 79 | LIVE (XX)
Time: 04:00 PM
MONU TAJ
OLD >> 50 | LIVE (XX)
Time: 04:20 PM
SHRI GANESH
OLD >> 59 | LIVE (XX)
Time: 04:30 PM

HIMACHAL DAILY
OLD >> 20 | LIVE (XX)
Time: 04:30 PM
KASHIPUR
OLD >> 48 | LIVE (XX)
Time: 04:30 PM
PATNA
OLD >> 32 | LIVE • (XX
)
Time: 04:30 PM
UP STATE
OLD >> 70 | LIVE (XX)
Time: 04:55 PM
PUNJAB DAY
OLD >> 10 | LIVE (XX)
Time: 05:00 PM
LAL KILA
OLD >> 31 | LIVE (XX)
Time: 05:00 PM
AGRA BAZAR
OLD >> 06 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
GURGAON
OLD >> 80 | LIVE (XX)
Time: 05:10 PM

DISAWAR DIN
OLD >> 70 | LIVE (XX)
Time: 05:15 PM
DEHRADUN
OLD >> 95 | LIVE (XX)
Time: 05:15 PM
HINDUSTAN
OLD >> 09 | LIVE (XX)
Time: 05:30 PM
HARYANA SUPER
OLD >> 67 | LIVE (XX)
Time: 05:35 PM
SHALIMAR
OLD >> 65 | LIVE (XX)
Time: 06:15 PM
DELHI GOLD
OLD >> 51 | LIVE (XX)
Time: 06:30 PM
HARYANA
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
OM BAZAR
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM

BALLAB GARH
OLD >> 35 | LIVE (XX)
Time: 06:40 PM
GHAZIABAD DIN
OLD >> 83 | LIVE (XX)
Time: 07:30 PM
DELHI 6
OLD >> 68 | LIVE (XX)
Time: 07:15 PM
NANGLOI
OLD >> 66 | LIVE (XX)
Time: 07:30 PM
RAJDHANI EVE UP
OLD >> XX | LIVE (XX)
Time: 05:00 PM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM

AGRA SPECIAL
OLD >> 56 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM
FARIDABAD NIGHT
OLD >> 98 | LIVE (XX)
Time: 09:20 PM
SUPER PUNJAB
OLD >> 32 | LIVE (XX)
Time: 09:20 PM
LONI
OLD >> 64 | LIVE (XX)
Time: 09:40 PM
LUCKY 7
OLD >> 53 | LIVE (XX)
Time: 10:00 PM
RAJDARBAR
OLD >> 07 | LIVE (XX)
Time: 10:30 PM
NAGALAND NIGHT
OLD >> 54 | LIVE • (XX)
Time: 11:30 PM

  1. Gali andar bahar jodi chart
  2. Disawar andar bahar jodi chart

Satta king gali disawar jodi aaj ki andar bahar with live khabar March 2021

फरीदाबाद
06:30 PM
गाजियाबाद
08:30 PM
गली
11:30 PM
दिसावर
05:15 AM
No. 65
30/03/2021
No. 39
30/03/2021
No. 25
30/03/2021
No. 31
30/03/20
No. 85
29/03/2021
No. 58
29/03/2021
No. 53
29/03/2021
No. 91
29/03/20
No. 60
28/03/2021
No. 45
28/03/2021
No. 31
28/03/2021
No. 91
28/03/20
No. 22
27/03/2021
No. 96
27/03/2021
No. 99
27/03/2021
No. 26
27/03/2021
No. 69
26/03/2021
No. 67
26/03/2021
No. 46
26/03/2021
No. 95
26/03/2021
No. 00
25/03/2021
No. 22
25/03/2021
No. 90
25/03/2021
No. 46
25/03/2021
No. 53
24/03/2021
No. 59
24/03/2021
No. 59
24/03/2021
No. 42
24/03/2021
No. 45
23/03/2021
No. 80
23/03/2021
No. 01
23/03/2021
No. 15
23/03/2021
No. 13
22/03/2021
No. 04
22/03/2021
No. 31
22/03/2021
No. 94
22/03/2021
No. 24
21/03/2021
No. 65
21/03/2021
No. 43
21/03/2021
No. 95
21/03/2021
No. 83
20/03/2021
No. 99
20/03/2021
No. 92
20/03/2021
No. 72
20/03/2021
No. 27
19/03/2021
No. 05
19/03/2021
No. 83
19/03/2021
No. 42
19/03/2021
No. 48
18/03/2021
No. 23
18/03/2021
No. 96
18/03/2021
No. 95
18/03/2021
No. 40
17/03/2021
No. 85
17/03/2021
No. 68
17/03/2021
No. 82
17/03/2021
No. 62
16/03/2021
No. 11
16/03/2021
No. 58
16/03/2021
No. 05
16/03/2021
No. 27
15/03/2021
No. 45
15/03/2021
No. 61
15/03/2021
No. 54
15/03/2021
No. 65
14/03/2021
No. 15
14/03/2021
No. 93
14/03/2021
No. 67
14/03/2021
No. 79
13/03/2021
No. 93
13/03/2021
No. 69
13/03/2021
No. 68
13/03/2021
No. 99
12/03/2021
No. 90
12/03/2021
No. 04
12/03/2021
No. 02
12/03/2021
No. 73
11/03/2021
No. 50
11/03/2021
No. 71
11/03/2021
No. 84
11/03/2021
No. 44
10/03/2021
No. 31
10/03/2021
No. 34
10/03/2021
No. 28
10/03/2021
No. 79
09/03/2021
No. 55
09/03/2021
No. 94
09/03/2021
No. 82
09/03/2021
No. 82
08/03/2021
No. 36
08/03/2021
No. 32
08/03/2021
No. 36
08/03/2021
No. 84
07/03/2021
No. 91
06/03/2021
No. 51
07/03/2021
No. 11
07/03/2021
No.55
06/03/2021
No. 91
06/03/2021
No. 91
06/03/2021
No. 98
06/03/2021
No. 19
05/03/2021
No. 24
05/03/2021
No. 39
05/03/2021
No. 52
05/03/2021
No. 28
04/03/2021
No. 53
04/03/2021
No. 34
04/03/2021
No. 42
04/03/2021
No. 08
03/03/2021
No. 99
03/03)2021
No. 22
03/03/2021
No. 06
03/03)2021
No. 16
02/03/2021
No. 06
02/03/2021
No. 05
02/03/2021
No. 97
02/03/2021
No. 34
01/03/2021
No. 83
01/03/2021
No. 26
01/03/2021
No. 70
01/03/2021

Disawar andar bahar jodi live chart January 2021

DISAWAR05:15 AM  
No. 88
02/01/2021
No. 52
03/01/2021
No. 49
04/01/2021
No. 82
05/01/2021
No. 00
06/01/2021
No. 62
07/01/2021
No. 77
08/01/2021
No. 60
09/01/2021
No. 37
10/01/2021
No. 58
11/01/2021
No. 64
12/01/2021
No. 88
13/01/2021
No. 49
14/01/2021
No. 38
14l5/01/2021
No. 87
16/01/2021
No. 22
17/01/2021
No. 40
18/01/2021
No. 85
19/01/2021
No. 54
20/01/2021
No. 87
21/01/2021
No. 10
22/01/2021
No. 60
23/01/2021
No. 23
24/01/2021
No. 66
25/01/2021
No. 67
26/01/2021
No. 11
27/01/2021
No. 76
28/01/2021
No. 40
29/01/2021
No. 68
30/01/2021
No. 63
31/01/2021

Satta king gali disawar jodi aaj ki andar bahar khabar important details

  • Satta King gali disawar aaj ki jodi andar bahar jo aapke liye current live hogi jise aap yaha aakar check kar sakte hain. upper diya gaya chart pure India ka live satta king chart hai.
  • ham aapko kabhi bhi gumrah karne ki koshish nahi karte hain, hamare dwara di gai jankari 100% satik hai. gali or disawar ke monthly result chart bhi hamne is webpage me diye hain. agar aap chahen to monthly result chart bhi check kar sakte hain.
  • all India chart me gali or disawar ka top me live result hai, taki aapki turant live result par najar pade aisa isliye hai taki aapko jayada pareshani na pade. agar aap aaj ke Vijeta nahi hote hain to aap preshan na hon, kyoki ye to sabhi ke saath hota hai. aap prayas karte rahen ek na ek din aap jit hi jayenge.